Αγωνιστική σύνοψη: 1959-1970


Περίοδος 1959/60


Περίοδος 1960/61


Περίοδος 1961/62


Περίοδος 1962/63


Περίοδος 1963/64


Περίοδος 1964/65


Περίοδος 1965/66


Περίοδος 1966/67


Περίοδος 1967/68


Περίοδος 1968/69


Περίοδος 1969/70