Αγωνιστική σύνοψη: 1981-1990


Περίοδος 1980/81


Περίοδος 1981/82


Περίοδος 1982/83


Περίοδος 1983/84


Περίοδος 1984/85


Περίοδος 1985/86


Περίοδος 1986/87


Περίοδος 1987/88


Περίοδος 1988/89


Περίοδος 1989/90