Αγωνιστική σύνοψη: 2011-2020


Περίοδος 2015-2016


Περίοδος 2014-2015


Περίοδος 2013-2014


Περίοδος 2012-2013


Περίοδος 2011-2012


Περίοδος 2010-2011